Arcade

Stick Hero

Free
Stick Hero

  • Stick Hero

ကိုယ်သွားရမယ့်လမ်းကို ကိုယ့်ဘာသာပြုလုပ်ပြီးသွားရမယ့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။

Developer

Ketchapp

9 Total Score
1 reviews
Editor's eyes

8Editor's score
score
8
10User's score
score
10
Add your review  |  Read reviews and comments

Tags:

1 Comment
  1. Hsu Phyo September 19, 2017 at 10:12 am
    score
    100

    Interesting…

    + PROS: Great!!

Leave a reply

Register New Account
Reset Password