Strategy
  • Narcos: Cartel Wars

တပ်သားများ စုစည်းခန့်အပ်ကာ ခံတပ်များ ဆောက်လုပ်ပြီး စစ်တိုက်ရသော နည်းဗျူဟာဂိမ်းဖြစ်သည်။အခြားကစားသမားများနှင့်လည်းမဟာမိတ်ဖွဲ့နိုင်သည်။

Developer

FTX Games LTD

Facebook

YouTube

9.2 Total Score
Editor's eye

Score
9.2
Add your review
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password