Simulation
  • Idle Miner Tycoon

မိုင်းတူးဖော်ရေးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့မိုင်းတူးဖော်ခြင်းအားအစမှအဆုံးကြီးကြပ်စီမံခန့်ခွဲရမှာဖြစ်ပြီး နယ်မြေသစ်များကိုလည်းတိုးချဲ့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။

Developer

Fluffy Fairy Games

Facebook

YouTube

9 Total Score
Editor's eye

Score
9.0
Add your review

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password