Role Playing
  • Heroes Infinity: Gods Future Fight

spellsမြောက်များစွာဖြင့် ရန်သူအကောင်ကြီးများကို တိုက်ခိုက်တုတ်သင်ရမည့်ဂိမ်းဖြစ်ကာ ရုပ်ထွက်ကောင်းပြီး စိတ်၀င်စားဖို့လည်းကောင်းတဲRPGဂိမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။

Developer

DIVMOB

Facebook

YouTube

8 Total Score
Editor's eye

Score
8.0
Add your review
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password