Adventure
  • Danger Dash

အပြေးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြေးလမ်းတစ်လျှောက် အတားအဆီးများကို ခုန်ပျံကျော်လွှားကာရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပြီး ကွိုင်များကိုလည်းလိုက်ဖမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးရင်နှီးပြီးသားဂိမ်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်ပါတယ်။

Developer

Gameloft

Facebook

YouTube

8 Total Score
Editor's eye

Score
8.0
Add your review

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password