Arcade
  • Dan the Man: Action Platformer

ကိုယ့်ရဲ့ ဇာတ်ကောင်နဲ့ Missions များကျော်ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပြီး လမ်းတစ်လျှောက်လူဆိုးများအတားအဆီးများကို လက်နက်များသုံးကာတိုက်ခိုက်ရင်း ရွှေများကိုစားရတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

Developer

Halfbrick Studios

Facebook

YouTube

8.4 Total Score
Editor's eye

Score
8.4
Add your review
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password