Casual
  • Color Switch

ဘောလုံးလေးအားဖြည်းညှင်းစွာ ထိ၍ တူညီသောအရောင်စက်ကွင်းထဲသို့ဝင်ရမှာဖြစ်ပြီး အရောင်မှားမဝင်မိစေရန် ဂရုစိုက်၍ကစားရသောဂိမ်းဖြစ်ပါသည်။

Developer

Fortafy Games DMCC

Facebook

YouTube


9 Total Score
Editor's eye

Score
9.0
Add your review
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password